Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

TERMÍNY A OBJEDNÁVKA SLUŽEB  

Vaše termíny si, prosím, rezervujte emailem (marie@szabova.cz). 
Pro snadnější komunikaci uveďte alespoň 3 Vaše volné termíny, o jaký druh focení máte zájem, zda využijete služeb vizážistky + koho všechno budeme fotit a věk dětí.

Objednáním se na fotografování automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi.
Objednací doba se odvíjí od momentální obsazenosti a může se lišit.
V případě nepříznivého počasí se venkovní fotografování přesouvá na nejbližší volný termín.
V případě mé dovolené, nemoci nebo zdravotních komplikací mé rodiny, mohu fotografování přesunout na nejbližší volný termín.
Časový termín pro fotografování dětí si vždy domlouvejte po jejich vyspání.
Fotograf nenese žádnou odpovědnost za špatnou náladu popř. neúčast během focení.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Částka za Vámi objednané služby je splatná na základě faktury, kterou obdržíte ihned po fotografování. Finální fotografie zasílám vždy až po uhrazení celé částky.
V případě, že se fotografuje v pronajatých studií, vyžaduji předem uhrazení rezervačního poplatku na daný termín. Tento rezervační poplatek je nevratný a slouží k rezervaci daného studia. V případě, že se nemůžete dostavit z vážných zdravotních důvodů, pokusím se Vám termín přesunout na nejbližší volný termín ( pokud to možnost rezervovaného ateliéru umožňuje ).
Služby vizážistky se platí v hotovosti ihned po nalíčení ( připravte si vždy přesnou částku ). Vizážistka se Vám postará o perfektní foto make-up a základní úpravu vlasů. 

VÁŠ VÝBĚR FOTOGRAFIÍ K RETUŠI  A AUTORSKÁ PRÁVA

Fotografie k výběru zasílám na email prostřednictvím přístupu do soukromé galerie ze společnosti Dastax a to do 3 pracovních dnů s vodoznakem NÁHLEDY – NEZVEŘEJŇOVAT!. Tyto náhledy jsou neupravené ( pouze předpřipravené ) fotografie a slouží čistě pro Váš osobní výběr – nesmí se nikde zveřejňovat či jinak upravovat např. odstranění loga atd. dle autorského zákona č.121/2000 sb. bez souhlasu fotografa. 
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí byt použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez mého souhlasu.
Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
Fotograf není oprávněn zveřejňovat ani jinak užívat fotografie bez předchozího souhlasu klienta. Tento souhlas musí byt fotografovi udělen písemnou formou na zvláštním formuláři, v mailové korespondenci nebo formou SMS.

Počet fotografií, které jsou zaslány k výběru, je zcela v kompetenci fotografa a není nikterak konkrétně určen. Vždy však zaručuji možnost dostatečného a kvalitního výběru v rámci objednaného balíčku. Fotograf však neručí za spolupráci všech členů rodiny a pokud se nepodaří v rámci časové dotace nafotit dostatek kvalitních fotografií, nenese odpovědnost. Větší počet fotografií zasílaných k výběru nelze žádným způsobem vymáhat ani odvozovat od délky či náročnosti fotografování.

Objednání fotografií k retuši je závazné. 

VÝSLEDNÝ FORMÁT

Fotografie vždy obdržíte v plné kvalitě i zmenšené pro web v  poměru stran 2:3 tj. 10×15, 13×19, 21×30 atd.. ve formátu jpg.
Výjimku tvoří čtvercové formáty v případě tisku 20×20 cm.

DODACÍ LHŮTA

Hotové zakázky jsou zhruba 3-4 týdny od zaslání Vašeho finálního výběru.
V případě nemoci, dovolené či svatební sezóny se termín může prodloužit.

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ / RETUŠE FOTOGRAFIÍ

Všechny Vámi vybrané fotografie prochází základní retuší tj. ořez, kontrast, jas, barevné úpravy, doostření, odstranění akné …
Před samotným fotografováním vždy doporučuji: dětem smýt tetování, razítka. Navštívit kadeřníka ( pokud máte odrosty ) nezapomínejte i na manikůru a pedikůru.
Každé klientce taktéž doporučuji využít služeb mé profesionální vizážistky, která přesně ví, co je potřeba na fotografování upřednostnit nebo naopak potlačit
Fotografie upravuji dle svého vkusu a stylu úprav. Každý fotograf má svůj rukopis, i já mám svůj styl konečných úprav. Proto doporučuji si před objednáním termínu prohlédnout moje portfolio.
R
eklamace foto make-upu je možná pouze před začátkem fotografování nebo v jeho průběhu, po skončení fotografování však již nikoliv.
Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky.
Miminka se snažím co nejméně retušovat, šupinky na tělíčku jsou jejich součástí.
NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE ( ORIGINÁLY ) NEPOSKYTUJI.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Platnost každého poukazu je 6 měsíců od jeho objednání.
Termín na fotografování si objednávejte vždy předem – maximálně jeden měsíc před koncem platnosti poukazu. 
Fotografování by mělo proběhnout do data platnosti poukazu.
V případě neobjednání se do platnosti poukazu Vám poukaz propadá.
Poukaz zasílám zásilkovnou nebo elektronicky na email.

POZDNÍ PŘÍCHODY KLIENTA

Snažte  se, prosím, dodržet časový harmonogram. Po Vás mám většinou další klienty a tak se v případě zpoždění krátí Vaše doba na fotografování.
V případě, že se klient opozdí o více jak 30 minut – jsem oprávněna toto fotografování zrušit ( v případě zaplacené zálohy, záloha nenávratně propadá ).
V případě, že se nemůžete fotografování účastnit ( zdravotní, rodinné apod. komplikace ), dejte mi co nejdříve vědět, abych Váš termín mohla nabídnout jiným klientům a Vám poslala náhradní termíny.

LOKACE NA FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografování probíhá v  ateliéru , u Vás doma, venku nebo v jakémkoli jiném prostředí, na kterém se fotograf a klientem dohodl.
Vstupy do objektů a památek, kde probíhá fotografování, se hradí zvlášť a jdou vždy na vrub klienta.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Přečtením těchto podmínek a zároveň závazným objednáním termínu mi dáváte souhlas k použití fotografií pro mé pracovní účely – převážně ke zveřejnění fotografií do mého portfolia na Facebooku nebo na svých webových stránkách, v případě potřeby pro reklamní účely jako je letáček, vizitka, dárkový poukaz …
Pokud si nepřejete, aby Vaše fotografie byly uveřejněny, je nutné mě o Vašem rozhodnutí předem informovat!!! Pokud tak neučiníte beru to jako Váš souhlas.

Během fotografování je zakázáno pořizovat fotografie nebo videa vlastní technikou bez předešlé domluvy s fotografem.

DÉLKA ARCHIVACE 

Fotografie k výběru ( raw formát ) jsou uchovávány po dobu šesti měsíců. 
Po uplynutí této doby již fotografie k výběru ( raw formát ) nejsou archivovány a další přístup ani výběr není možný.
Upravené fotografie ( jpeg formát ) jsou uchovávány po dobu 1 roku.
Klient má k upraveným fotografiím přístup po celou dobu.

VAŠIM OBJEDNANÝM TERMÍNEM AUTOMATICKY POTVRZUJETE SCHVÁLENÍ TĚCHTO PODMÍNEK.

VŠECHNY FOTOGRAFIE JSOU PŘEDMĚTEM AUTORSKÉHO PRÁVA PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY MARIE SZABOVÉ,  IČ: 87355019 (FOTOGRAFKA) A NESMÍ SE POUŽÍT PRO KOMERČNÍ ÚČELY, PROPAGACE NEBO PRODEJ TŘETÍ STRANĚ BEZ MÉHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU. FOTOGRAFOVANÉ OSOBY MOHOU POUŽÍVAT FOTOGRAFIE PRO SVOU NEKOMERČNÍ OSOBNÍ PREZENTACI.

NEJSEM PLÁTCE DPH.

 
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ( GDPR )
 
Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady EU (2016/679) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen GDPR ) je Marie Szabová, IC 87355019, se sídlem Husovo náměstí 192, 403 17 Chabařovice (dále jen „správce“)
Předmětem podnikání správce je poskytování fotografických služeb v rámci nichž dochází i ke zpracování osobních údajů klienta správce.
Správce není povinnen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR nařízení.

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní číslo, emailová adresa,  číslo bankovního účtu, fotografie.

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a závazků z něj vyplývajících. Dále jsou zpracovávány za účelem daňových povinností a povinností vůči kontrolním úřadům.
Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, zejména v souvislosti s vyřizováním dotazů, stížností, reklamací či dalších požadavků subjektů údajů.
Zpracovávání osobních údajů klienta ( fotografie ) na webové stránce správce www.szabova.cz nebo na sociálních sítích správce na adrese https://www.facebook.com/marieszabovaphoto/  je možné pouze na základě výslovného souhlasu klienta.

Správce zpracovává osobní údaje, které získal přímo od svých klientů.

Osobní údaje klientů budou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu uplatňování jakýchkoli nároků z tohoto stavu vyplývajících. Osobní údaje klientů mohou být také správcem zpracovávány po dobu trvání soudních sporů.

Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu klientů, jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou mu byl takový souhlas udělen nebo do odvolání souhlasu, bude-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby.

Fyzická osoba, která je subjektem údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu nesprávných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, vznesení námitky proti zpracování, omezené zpracování údajů, přenositelnost údajů v rozsahu daném platnými právními předpisy, podat stížnost u správce nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena.
 
V případě jakýchkoli dotazů mohou klienti kontaktovat správce na mailové adrese marie@szabova.cz nebo na telefonním čísle +420777186558.
 
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů svých klientů.
   
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.ledna 2023